Федерація роботодавців ЖКГ України
Приїжджайте до нас
м. Київ, вул. Михайла
Коцюбинського 1, оф. 603
Федерація роботодавців ЖКГ України
Напишіть нам
adamovfrugkh@gmail.com
Федерація роботодавців ЖКГ України
Зателефонуйте нам
044 209 03 93
Щодо галузевих гарантій оплати праці

На які підприємства поширюється Галузева угода?

Галузева угода не є нормативно-правовим актом та її норми і гарантії поширюються лише на підприємства, які добровільно приєднались до обов’язків її сторони роботодавців через механізм членства.

Відомості підприємств, які входять до складу Федерації за законом та за Статутом Федерації є обов’язковими для оприлюднення (розміщуються на сайті в ЄРССД) та для надання за запитом (підтверджуються витягами з ЄРССД).

 

Гарантії яких галузевих угод можуть бути враховані в комунальних тарифах та бюджетних дотаціях?

Підприємства не обмежені законом щодо максимального розміру витрат на оплату праці, які вони можуть встановлювати в своїх колективних договорах, проте державні регулятори можуть враховувати в тарифах такі витрати лише в межах державних гарантій (мінімальна заробітна плата) або галузевих гарантій, які встановлюються галузевими угодами.

При цьому, державні регулятори можуть враховувати гарантії лише тих галузевих угод, які поширюються на підприємства згідно закону. Тобто встановлені галузевою угодою коефіцієнти оплати праці та інші додаткові виплати можуть враховуватись державними регуляторами лише за умови якщо підприємство зможе документарно довести свою належність до сторони роботодавців, яка таку угоду уклала.

Врахування в тарифах та бюджетних дотаціях підприємств гарантій галузевих угод, які на них не поширюються, може містити ознаки кримінального правопорушення в частині завищення тарифів та відповідних видатків з бюджету за пільгами та субсидіями. 

Яку відповідальність несуть органи влади за незабезпечення гарантій галузевої угоди до якої приєдналось підприємство? 

Незалежно від вчасності та правильності наданих підприємствами розрахунків економічно обгрунтованих витрат, орган влади уповноважений на їх встановлення несе відповідальність за їх відповідність економічно обгрунтованим витратам. 

Неврахування галузевих гарантій оплати праці оргнами влади в тарифах підприємств перешкоджає стороні роботодавців виконувати її обов'язки за Галузевою угодою, що передбачає відповідальність за ст. 170 КК України та надає Федерації законні підстави від свого імені звертатись до судових та правоохоронних органів (не потребує сплати судового збору) стосовно поновлення прав підприємств та відшкодування їх збитків. 

Федерація здійснює підтвердження галузевих гарантій підприємств, які приєднались до Галузевої угоди та обліковує різницю між ними та діючими тарифами.

 

Чи несе персональну відповідальність керівник органу влади за відповідність тарифів економічно обгрунтованим витратам на їх виробництво/надання?

Незважаючи на те, що встановлення тарифів здійснюються колегіальними органами влади (виконавчими комітетами органів місцевого самоврядування), міські голови несуть персональну відповідальність за наслідки невідповідності житлово-комунальних тарифів економічно обгрунтованим витратам протягом всього строку своїх повноважень, незалежно від того чи брали вони безпосередню участь у прийнятті рішень з їх встановлення.

 

 

Всі поля обов'язкові для заповнення
Для формування договору:
Заповніть поля:
Повна назва підприємства:

ЕДРПОУ підприємства:

Юридична адреса:

Банківські реквізити:

Посада керівника:
приклад: Голова правління

Посада керівника в родовому відмінку:
приклад: Голови правління

ПІБ керівника (повне):
приклад: Іванов Іван Іванович

ПІБ керівника (повне) в родовому відмінку:
приклад: Іванова Івана Івановича

Телефон:

Email:

 
Сформувати договір