Федерація роботодавців ЖКГ України
Приїжджайте до нас
м. Київ, вул. Михайла
Коцюбинського 1, оф. 603
Федерація роботодавців ЖКГ України
Напишіть нам
adamovfrugkh@gmail.com
Федерація роботодавців ЖКГ України
Зателефонуйте нам
044 209 03 93
Звернення Федерації 17.08.2017р.

Керівникам підприємств ЖКГ

Щодо галузевих гарантій

розміру заробітної плати

Шановні колеги!

Через те, що підприємства не можуть документарно, спираючись на норми закону підтвердити поширення на них гарантій певної галузевої угоди, а також довести правильність розрахунків їх обов’язків за такими угодами, вони стикаються з проблемою їх неналежного забезпечення органами влади в тарифах, бюджетних дотаціях та контрактах керівників.

Позиція органів влади здебільшого зведена до того щоб не допустити зростання тарифів, насамперед, за рахунок стримування витрат на оплату праці через мінімізацію заробітних плат, скасування додаткових та компенсаційних виплат.

Так, середня заробітна плата за гарантіями Галузевої угоди № 26 від 04.10.2013р. (далі – Галузева угода) має складати вже 7320 грн., проте середня заробітна плата працівників комунальних підприємств складає лише 3623 грн.

Наприклад, оклад водія автотранспортного засобу (бортова вантажна від 3 до 5 т.) в середньому складає 3450 грн., тоді як за галузевими гарантіями має бути 6624 грн.; оклад машиніста екскаватора одноковшевого 5 розряду в середньому 3500 грн., тоді як за галузевими гарантіями – 10200 грн.; оклад електрогазозварника 5 розряду - 3200 грн, (5026 грн.); оклад слюсаря-ремонтника 4 розряду 3200 грн. (4200 грн.)

Теж саме стосується і працівників КПФТС - економіст 3900 грн. (7065 грн.); провідний бухгалтер (з дипломом спеціаліста) 4200 грн. (7772 грн.)

Контракти керівників комунальних підприємств також занижуються від галузевих гарантій в 2-3 рази, або регулюються за рахунок доплат з метою зменшення заробітної плати працівників, що встановлюється у відсотках до окладу керівника (головні інженери, головні бухгалтери, головні спеціалісти тощо). 

Дуже поширеною є ситуація, коли через неправильне тлумачення органами влади положень галузевих угод, заробітні плати занижуються в 1,5-3 рази.

Звертаємо увагу, що забезпечення виконання підприємствами їх обов’язків за галузевою угодою є законними повноваженнями організації роботодавців, яка її уклала, відповідно до ст. 19 Закону України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права та гарантії їх діяльності» на підставі яких Федерацією визначено порядок застосування норм Галузевої угоди залежно від умов різних виробництв.

Порядок не змінює норм і гарантій Галузевої угоди, а лише координує виконання підприємствами їх обов’язків, шляхом конкретизації правил застосування окремих норм, без яких їх належне виконання є неможливим.

Порядок є невід’ємною частиною гарантій Галузевої угоди та поширюється на підприємства, які перебувають в сфері дії Федерації.

Норми галузевої угоди та порядок їх застосування були закладені до он-лайн програми Федерації «Розрахунок галузевих гарантій», в якій підприємства мають можливість скорегувати свої діючі штатні розписи та тарифи до розміру галузевих гарантій, а також визначити розмір шкоди від встановлення їм економічно необґрунтованих тарифів за весь період їхньої дії.

Галузеві гарантії з оплати праці для корегування діючих штатних розписів та тарифів, а також сума різниці в тарифах документарно підтверджуються висновками Федерації (категорія «А»), зразок додається.

Принагідно нагадуємо, що законодавчо підтвердити поширення на підприємство одної з галузевих угод можуть лише члени організації роботодавців, яка таку угоду уклала (роз’яснення профільного комітету ВРУ додаються).

Законодавство, зокрема порядки формування тарифів затверджені постановою КМУ від 01.06.2011р. №869, не вказує на конкретну галузеву угоду (на реєстраційний номер або на орган влади, що має бути її підписантом) гарантії якої мають бути забезпечені в комунальних тарифах або бюджетних дотаціях.

Твердження стосовно того, що норми саме конкретної, укладеної Мінрегіоном угоди мають обов’язково враховуватись регуляторами в комунальних тарифах всіх підприємств, які надають житлово-комунальні послуги, не відповідає дійсності, оскільки галузеві угоди не є регуляторним актом міністерства, а органи місцевого самоврядування згідно ст. ст. 34 та 76 Закону України «Про місцеве самоврядування в України» не мають делегованих повноважень на укладення галузевих угод, а відтак – не підпорядковані центральним органам виконавчої влади з питань їх виконання.

Приєднання виконавців послуг до обов’язків за тими чи іншими угодами є добровільним відповідно до ст. 3 Закону України «Про соціальний діалог в Україні» і органи влади не можуть через забезпечення таких гарантій в тарифах підприємств примушувати їх, зважаючи на цільове призначення таких коштів, виконувати обов’язки, які не визначені для них законом, що протерічить ст. 19 Конституції України.

Так підприємства, зокрема комунальної форми власності, які надають житлово-комунальні послуги, можуть бути суб’єктами різних галузевих угод - для багатьох промислових і транспортних підприємств житлово-комунальні послуги є побічним продуктом, багато виконавців послуг користуються значно вищими нормами угод укладених Міненерго, Мінінфраструктури тощо.

Законодавство не визначає критеріїв віднесення підприємств до тієї чи іншої галузевої угоди за їх галузевою приналежністю до певного міністерства або за видами виконуваних робіт або послуг, - закон взагалі не визначає понять «галузі житлово-комунального господарства» або «галузі зеленого будівництва», «галузі водопостачання» тощо.

Саме органи влади зобов’язані з’ясовувати та забезпечувати гарантії лише тих угод до складу сторони роботодавців яких входить таке підприємство (роз’яснення профільного комітету ВРУ додаються). Забезпечення гарантій інших галузевих угод може призводити до правопорушень в частині завищення тарифів та відповідних бюджетних видатків за пільгами та субсидіями.

Тільки в разі наявності документарного підтвердження належності підприємства до сторони роботодавців певної Галузевої угоди, у державних регуляторів з’являються законні підстави для забезпечення галузевих гарантій в тарифах, а також персональна відповідальність за їх недотримання у їх керівників (роз’яснення профільного комітету ВРУ додаються).

Також звертаємо увагу, що приєднання підприємства до Галузевої угоди не створює у нього обов’язку одночасного підвищення заробітних плат за відсутності фінансової можливості (ст. 14 Закону України «Про оплату праці»). Водночас, приєднання підприємства до галузевої угоди створює у державних регуляторів обов’язок забезпечення її гарантій в тарифах та бюджетних дотаціях з дня такого приєднання.

Приєднатись до Галузевої угоди або отримати консультацію можна на сайті Федерації fru-gkh.com.ua або через електронну адресу adamovfrugkh@gmail.com або за телефонами:

(044) 209 03 93; (099) 519 54 76; (067) 829 44 42; (063) 307 87 17.

 

З повагою,

Голова Федерації                                                                                               Адамов О.І.