Федерація роботодавців ЖКГ України
Приїжджайте до нас
м. Київ, вул. Михайла
Коцюбинського 1, оф. 603
Федерація роботодавців ЖКГ України
Напишіть нам
adamovfrugkh@gmail.com
Федерація роботодавців ЖКГ України
Зателефонуйте нам
044 209 03 93
Роз'яснення щодо дії Галузевих угод №26 та №7

Шановні роботодавці!

   Через численні звернення стосовно дії Галузевої угоди №26 від 04.10.2013р. та Галузевої угоди №7 від 31 січня 2017р., які були укладені Мінрегіоном та Профспілкою ЖКГ з різними суб’єктами сторони роботодавців, ще раз надаємо роз’яснення.

   Галузева угода №26 від 04.10.2013р. є діючою, відповідний запис про неї міститься в Реєстрі галузевих угод Мінсоцполітики України, а Федерація є репрезентативною для ведення колективних переговорів на галузевому рівні, що підтверджено рішенням НСПП.

   Факт чинності Галузевої угоди №26 не потребує додаткового доведення, оскільки вона не була скасована в порядку визначеному законом, зокрема положення Галузевої угоди №7 про її скасування не є чинними, оскільки були прийняті сторонами в іншому складі без відповідних повноважень, про що також було зауважено Мінсоцполітики при її реєстрації (стор.1; стор 2).

   Так, згідно положень ст. 9 Закону України «Про колективні договори і угоди» (далі – Закон) та п. 1.7 Галузевої угоди №26 вона продовжує діяти, зокрема після закінчення строку її дії, до того часу, поки її сторони не укладуть нову або не переглянуть чинну угоду, а також зберігає чинність у разі зміни складу та структури суб’єкта сторони роботодавця, від імені якого цю угоду укладено.

   Зміни та доповнення до Галузевої угоди №26, зокрема стосовно припинення її дії, можуть прийматись Сторонами відповідно до ст. 14 Закону та п. 8.1.3. лише на підставі тристоронніх письмових рішень. Згідно п. 8.5.1. угоди Сторони не можуть в односторонньому порядку припинити виконання взятих на себе зобов’язань.

   Таким чином, розмір норм Галузевої угоди №26 є обов’язковим для її Сторін та суб’єктів, які перебувають в сфері їхньої дії, відповідно до ст. 9 Закону.

   Отже, Сторони не мали повноважень врегульовувати будь-якими документами норми в іншому розмірі ніж є обов’язковим для них згідно закону (згідно Галузевої угоди №26).

   Проте цілий ряд тих самих норм, що регулюють оплату праці залежно від видів робіт (додатки 2 до угод) мають в Галузевій угоді №7 розмір вищий, порівняно з Галузевою угодою №26, тобто порівняно з законом.

   Таким чином, недійсність зазначених норм безпосередньо встановлена законом, а тому згідно ст. 215 Цивільного кодексу України вони є нікчемними, що не потребує доведення в суді, і їх врахування в тарифах та при визначенні видатків з бюджету призводитиме до завищення витрат, порівняно з законом (відповідальність посадових осіб регуляторів згідно ст.211 та ст.364 КК України).

   Водночас, доводимо до Вашого відома, що укладення Галузевої угоди №7, всупереч вимог законодавства (ст.10 Закону) відбулось без оголошення колективних переговорів Федерації, як суб’єкту сторони роботодавців діючої Галузевої угоди, що призвело до порушення визначених законом істотних умов нової угоди, щодо її підписантів.

   Таким чином, враховуючи недосягнення сторонами Галузевої угоди №7 згоди з істотних умов визначених законом, а саме щодо належного визначення суб’єктів сторін такої угоди, означає, що права та обов’язки за договором не виникли, оскільки договір є неукладеним в силу імперативної вказівки закону (частина перша ст. 638 ЦК України) - відповідні позови в суд та заява до прокуратури вже подані Федерацією. Рішення будуть доведені до регуляторів та підприємств одразу після їх отримання Федерацією.

   Водночас, нагадуємо, що Галузеві угоди не є нормативно-правовими актами Мінрегіону, які поширюються на невизначене коло підприємств, і приєднання до тих чи інших угод здійснюється роботодавцями (керівниками підприємств) виключно на добровільних засадах (ст.3 Закону України «Про соціальний діалог в Україні») шляхом членства підприємства в стороні роботодавців, яка є підписантом угоди.

   Отже, регулятори зобов’язані керуватись при встановленні тарифів та дотацій виключно нормами тих галузевих угод, до складу сторони роботодавців якої входить таке підприємство, що має бути підтверджено документарно.

 Врахування регуляторами гарантій галузевих угод, які не поширюються на підприємства згідно закону, містить ознаки правопорушення, яке полягає у завищенні тарифів та відповідних видатків з бюджету (ст. 211 та ст. 364 ККУ).

  Також зауважую, що через підписання Галузевої угоди №7 без участі Федерації  були порушені її права та права її членів, тому всі рішення регуляторів прийняті на підставі галузевих угод, які не поширюються на підприємства (за відсутності документарного підтвердження), зокрема на підставі протизаконних норм Галузевої угоди №7, будуть оскаржуватись Федерацією до суду та до правоохоронних органів.

   Федерація працює в штатному режимі, зокрема щодо розрахунку та підтвердження галузевих гарантій своїх членів на підставі норм Галузевої угоди №26 та порядків їх застосування, затверджених Федерацією.